משתלת עצי נוי

על קונספט ההתמחות והמיקוד

אם לעסק יש את כל המשאבים והיכולת להרחיב את תחומי השירותים או המוצרים שהוא מספק – האם נכון לעשות זאת? נשליך מהשאלה התיאורטית למשתלה שלנו: ממילא יש לנו שטחי גידול ואחסון נרחבים, כוח אדם מיומן, ומערך הפצה שכבר קיים. מדוע לא להרחיב את תחום העיסוק שלנו מעצי נוי בלבד למוצרי משתלה נוספים? ובכן, אנחנו, לפחות בתחום הספציפי שלנו, מאמינים בכוחם של התמחות ומיקוד. וכשבעצים מעוצבים עסקינן, העניין אף קריטי יותר. עץ חי עשרות ומאות שנים. עומק הידע של שתלן לגבי עצים צריך להתבסס על מחקרים ותצפיות ארוכי טווח, ועל ידע המצטבר לאורך תקופות ארוכות.

מוזמנים לשתף:

'אילן משתלות' - חילופי דורות ושמירה על הידע הארגוני

ניקח לדוגמה את איתי אשל – המנהל המקצועי של המשתלה. ניכר שהידע שלו מוערך, הוא מעביר השתלמויות, הרצאות וימי עיון. הוא משתלב בקורסים של משרד החקלאות, מרצה לאדריכלי נוף, לאנשי המקצוע של רשויות מקומיות, לקבלני גינון ועוד. עם כל הכבוד לידע של איתי, הוא לא חי מספיק שנים כדי להכיר אישית תופעות המתרחשות בעצים שונים, בוודאי בזנים חדשים, לכל אורך ציר הזמן. אבל בשל העובדה שההתמחות שלו ממוקדת בעצי נוי, הוא בקיא במחקרים ובספרות המקצועית בתחום. ויתרה מכך – בשל היותו דור שלישי לשתלנות, קיים בידיו מידע ארגוני מצטבר, המתבסס על הניסיון האישי שלו ושל שני דורות לפניו – סבו ואביו. אביו, אגב, הוא אילן אשל, מנכ”ל החברה, בעל תואר אגרונום B.S.C, וניסיון (ממוקד…) של מעל 40 שנה בעצמו. אז היכן בעצם הערך המוסף של ההתמחות של משתלת עצי נוי?

עיצוב נכון של עץ צעיר בתקופת המשתלה שלו, בניית שלד מאוזן וגיזום באופן שמסעף את הענפים בזוויות רחבות, יבטיח התחלה טובה עבור הסיגלון וימנע בעיות קריסה ושבר בעתיד. כמובן שבעצי הסיגלון כמו גם בהרבה עצי נוי אחרים בארץ אשר מאמירים לממדים גדולים, חשוב להמשיך ולבצע פעולות לעיצוב ולשמירת האיזון של העץ ומרווחי הענפים, גם שנים לאחר מכן בשטח בו נשתלו.

התאמה לצרכים ולתנאים

הידע המעמיק יאפשר לעזור ללקוח להתאים נכונה את העץ לסביבה המיועדת ולצורך הספציפי. חשוב להכיר את התנאים האידיאליים, כמו תנאי אקלים הטובים לזן, סוגי הקרקע בהם הוא יכול או לא יכול לגדול היטב, מידת השקיית העזר הנכונה להתפתחות אידיאלית, הרגישויות השונות של העץ והעמידויות שלו. מבחינת התאמה ליעד –  עץ שיגדל להיות צריפי (כמו צפצפה מכסיפה, גרווילאה חסונה, טרמינליה הודית) למשל, לא יהיה אידיאלי כמובן לשמש כעץ צל. לא כל עץ מתאים לפאטיו, יש עצים אידיאליים לחורש או לשדרה, יש עצים המתאימים יותר מאחרים לחצרות קטנות, יש כאלה ששורשים אגרסיביים או פירותיהם העגולים והעסיסיים, מונעים מהם התאמה לשתילה במדרכה.

שורות עצי צפצפה מכסיפה צעירים במשתלה

צפצפה מכסיפה וטרמינליה הודית צרה – לא מתאימות למטרת הצללה

מעט מאוד זנים יגדלו היטב קרוב לחוף. עוד פחות זנים ישרדו ממש בקו ראשון, ללא בתים שחוסמים את הרוחות הישירות מכיוון הים. ישנם זנים שבאזורי ההר יצטיינו וישגשגו, ובאזורים אחרים בארץ, מישור החוף, שפלה, ערבה או הבקעה, יתקשו לצמוח, ילקו במחלות ויהיו חשופים יותר למזיקים, ולמעשה יתנוונו עם השנים. הדבר נכון כמובן גם במקרים הפוכים. את כל הנתונים האלה ואחרים נדע להציף, להזהיר או להמליץ ללקוח.

עיצוב, אקלום והכנה למכירה

גידול העץ במשתלה ישליך הרבה פעמים על האופן בו יצמח העץ אצל הלקוח. לעתים ההשלכות לא תהיינה מיידיות, ויבואו לידי ביטוי רק לאחר שנים, כשהעץ יהיה בוגר. הסיגלון, לדוגמה, מצמיח ענפים בזוויות חדות, דבר המעלה את פוטנציאל השבר. נטייה זו מתחזקת עם השנים ככל שהעץ מתבגר, כשהענפים מתעבים ונעשים כבדים יותר, וכאשר נוצר מצב של ריבוי ענפים היוצאים בסמיכות על גזע העץ, עם השנים לחיצת הענפים ועומס המשקל על הענפים צפוי להוות מקור וודאי לשבר עתידי. עיצוב נכון של עץ צעיר בתקופת המשתלה שלו, בניית שלד מאוזן וגיזום באופן שמסעף את הענפים בזוויות רחבות, יבטיח התחלה טובה עבור הסיגלון וימנע בעיות קריסה ושבר בעתיד. כמובן שבעצי הסיגלון כמו גם בהרבה עצי נוי אחרים בארץ אשר מאמירים לממדים גדולים, חשוב להמשיך ולבצע פעולות לעיצוב ולשמירת האיזון של העץ ומרווחי הענפים, גם שנים לאחר מכן בשטח בו נשתלו.

שני עצי סיגלון בוגרים
סיגלון - ענפים בזוויות חדות עם נטייה להשבר

אקלום הוא השלב שאחרי עקירת העצים, בו הם נשתלים במכלים מחוץ לאדמת הגידול (מצע מנותק), ועוברים תהליך של חיזוק והכנה לשתילה מחדש במקום אליו הם מיועדים. שלב זה חשוב במיוחד. הוא המבטיח את בריאות העץ ואחוזי קליטה גבוהים ביותר. יש לשים דגש על גודל בית השורשים וקוטר הנוף (שלד העץ) של העץ הנעקר מן האדמה. חשוב שיהיה גדול ככל שניתן על מנת להבטיח את המשך ההתפתחות הנכונה של העץ.

לקיצוץ וקיטום משמעותי של נוף העץ או בית השורשים יש משמעות לגבי כושר ההתפתחות של העץ בהתאם לגילו: בגיזום אגרסיבי העץ מאבד את ‘היתרון’ שצבר לאורך תקופת הגידול, והוא חלש יותר. ברוב המקרים נדרש לשחזר שוב את הנוף ומערכת השורשים שכבר פיתח בעבר. כך, אם בשטח אנו מקבלים עץ שקוטר הגזע מעיד על גילו, נניח בן 3, קוטר הנוף ובית השורשים שקיימים מתאימים למעשה להתפתחות של עץ בן שנה-שנתיים.

ההתמקצעות מבטיחה אם כן, קודם כל, מקור מהימן למידע. שאלות והתייעצויות יזכו למענה אמין, מדויק ונרחב. שנית – מובטחת איכות, שכן בכל שלבי גידול העץ הדברים נעשו באופן מיטבי. כראיה אנחנו יכולים להביא את העצים שלנו, שלאורך השנים מראים אחוזי קליטה גבוהים ביותר, ולעולם אינם נפסלים לשתילה

פעולת ‘הרגרסיה’ שאינה מחויבת המציאות, מסיבה במקרים רבים נזקים, שיבואו ליידי ביטוי בבגרותו של העץ (מערכת שורשים קטנה ופגועה החשופה למחלות, ריבונות ומזיקים, שלד לא מאוזן ולא מותאם – ריבוי התפצלויות ענפים ממקום אחד וכדומה). כיום התופעה מאד נפוצה, אם משיקולים כלכליים ולוגיסטיים של משתלות, ואם מחוסר מודעות של הגורמים המקבלים את העצים בשטח.

כשעץ יוצא משטח המשתלה יש לוודא שסיים את תקופת האקלום. ניתן לוודא זאת על ידי בדיקת מערכת השורשים. בנדנוד גזע העץ, אנו מצפים לראות צוואר שורש יציב שזז יחד עם כל המיכל, ולא תוזזה עצמאית של הגזע והאדמה מסביבו. תזוזה כזאת תעיד שהעץ לא מוכן לשתילה. במצב אופטימלי ניתן גם לראות יונקות ושורשונים מבצבצים מתחתית מיכל האחסון.

חלק זה מדגים בצורה מובהקת התמקצעות מהי, ומהו עומק רובד ההיכרות וההבנה של התחום. פעולות הריבוי מזרעים, הרכבת עץ או יצירת ייחורים הן רק שלב טכני. ביצוען חייב להיות איכותי אמנם, אך מאחוריהן עומדות גם שנים רבות של ידע, התנסות, התבוננות ומחקרים. אילו תכונות רוצים לשמר, איך נכון לשפר זן, אילו תכונות נשאף להכחיד… מדובר במקום שיש בו הרבה יצירתיות ושחשוב לשמור בו על אמות מוסר ורמת מקצועיות גבוהות. על האחריות הנדרשת ועל ההיבטים המוסריים בפיתוח זנים חדשים כתבנו כבר בעבר (ניתן ללחוץ כאן למאמר ‘הרכבות ושכפול זנים חדשים’).

סיכום דבר

ההתמקצעות מבטיחה אם כן, קודם כל, מקור מהימן למידע. שאלות והתייעצויות יזכו למענה אמין, מדויק ונרחב. שנית – מובטחת איכות, שכן בכל שלבי גידול העץ הדברים נעשו באופן מיטבי. כראיה אנחנו יכולים להביא את העצים שלנו, שלאורך השנים מראים אחוזי קליטה גבוהים ביותר, ולעולם אינם נפסלים לשתילה.

ולבסוף, כאן עיקר הערך המוסף של הקונספט: כאמור, אין בעיה טכנית לרבות עצים, לבצע הרכבות ולייצר תתי זנים ואף זנים חדשים. החוכמה היא לעשות את הדברים באופן מושכל. לוודא שהתוצרים איכותיים, משמרים תכונות רצויות, משפרים תכונות פחות מוצלחות, ושההצלחה תעמוד במבחן המציאות לאורך כל חיי העץ.

עץ החיים

עץ יחיד:

מסנן ומטהר כ-1000 מ”ק אוויר מזיהום

מייצר 700 ק”ג חמצן

קולט מעל 20 טון של פחמן דו חמצני

מסוגל לספוג כ-20 ק”ג אבק בכל שנה

ולבלוע תרחיפים המכילים מתכות רעילות, כמו כספית, עופרת וליתיום

חלק מהחמצן באוויר שאנו נושמים מיוצר על ידי העצים

עלי שלכת

העצים מכינים עצמם לחורף, שבו פעילותם נעצרת. כדי לא להינזק מפגעי הקור מפחיתים העצים את שטח הפנים, ע”י השלת העלים, כצעד הסתגלותי המאפשר להם לשרוד בתנאי החורף המקשים. הקולטנים שבעלים, הרגישים לטמפ’ היורדת, מפסיקים את ייצור הכלורופיל, הכלורופיל הקיים מתפרק והצבענים האחרים שבעלים נחשפים, והעלים הופכים מירוקים לצהובים, כתומים ואפילו אדומים.

בעת שלכת הסתיו, צבעי השלכת – בעיקר האדום – מאפשרים לעלה להישאר מעט יותר על העץ וכך העץ “שואב” את שארית החומרים המזינים מהעלים ולנצלם עד תום. צבעי שלכת ביערות שלא בעונת הסתיו מאפשרת ליערנים לאתר בעיות.

סגולות השקד

השקד הינו עץ יפה והדור בפריחתו. פירותיו חשובים, טעימים, מזינים ובעלי סגולות רפואיות רבות אשר רובם כבר הוכחו במחקרים רבים. הוספת השקדים לתפריט היומי מסייעת לחיזוק ותפקוד הגוף.
  • השקדים מכילים כ-60% שומן, בעיקר חומצות שומן חיוניות המסייעות לשמירה על הלב.
  • לחומצות שומן אלה יתרונות נוספים חשובים לגופנו, יחד עם הסיבים התזונתיים שבשקדים. השילוב המנצח הזה מסייע בירידה במשקל על ידי כך שהוא מייצר תחושת שובע ומונע מצב של אכילת יתר או צריכת מתוקים בעקבות שמירה של רמת הסוכרים בדם.
  • במחקר שנעשה באוניברסיטת פנסילבניה נמצא כי בקבוצה שבתפריט היומי שלה נכללה אכילה של 42 גרם שקדים לא קלויים, חלה ירידה באחוזי השומן והיקף המותניים. בכך ירד הסיכון של אותה קבוצת מחקר, לחלות במחלות המשויכות לסינדרום מטבולי כגון סוכרת, לחץ דם גבוה ומחלות לב.
  • שקד הינו מקור מעולה לסידן החיוני למניעת איבוד מסת עצם.
  • תמיד כדאי לצאת מהבית עם שקית שקדים ולאכול אותם ברגעים שחווים צניחה ברמת האנרגיה. אכילה של חופן שקדים מעוררת את הגוף בזכות אחוזי החלבון וויטמיני B הקיימים בהם.
  • אכילה של 5-6 שקדים לא קלויים שהושרו במים וקליפתם הוסרה מסייעת להקלה על צרבת ובחילה.

המלצות ואפשרויות לשילוב שקדים בתפריט היומי:

  • שקדים טריים – עד כ- 10 ביום ובשילוב עם פרי.
  • ממרח שקדיה –  בכבישה קרה וללא כימיקלים.
  • קמח שקדים – קל לשימוש, עשיר בחלבון, ויטמין E ומגנזיום. דל בפחמימות וסוכר.
  • רצוי להימנע ככל שניתן מקליית השקדים, כיוון שהחימום שלהם גורם לאיבוד מערכם התזונתי

*תודה לגילי חדש – רפואה טבעית

העץ הכי קשיש בעולם

הפרט המוכר הכי עתיק בעולם הוא עץ מזן Pinus longaeva המוכר בשמותיו העממיים Great Basin bristlecone pine או intermountain bristlecone pine או western bristlecone pine, שנמצא ביער Ancient Bristlecone Pine שב’הרים הלבנים’ בקליפורניה.

גילו מתקרב ל-5,100 שנים!

גם העץ השני בגילו המוכר נמצא באותו יער, והוא גם כן תת זן של אותו עץ. הוא בן יותר מ-4,800 שנה. תת זן זה קיבל מהחוקרים שמדדו את גילו את השם “מתושלח”

העץ הכי גבוה בעולם

הפרט הכי גבוה בעולם הוא כפי הנראה עץ מזן
Sequoia sempervirens
שנמצא בפארק הלאומי רדווד בקליפורניה.

גובהו 115 מטר

הזן הכי ותיק - ועמידות מרשימה ביותר

גינקו דו אונתי מהווה מעין ‘מאובן חי’. הוא התקיים כבר בתקופות פרהיסטוריות.
בחפירות ארכיאולוגיות נמצאו חלקי מאובנים שלו מלפני 270 מליוני שנים!

עמידותו הרבה, והיכולת להזריע את עצמו בקלות, סייעו לו להתקיים לאורך הדורות. הוא כל כך עמיד, שפרטים בודדים שלו שרדו אפילו את פצצת האטום בהירושימה בשנת 1945, למרות שהיו במרחק קילומטר אחד או שניים בלבד ממוקד הפיצוץ. לא רק שעצים אלה שרדו, הם אףהחלימו לחלוטין לאחר זמן קצר יחסית.

דילוג לתוכן